More Than Words – September 2018
International meeting in Lublin 

In Lublin we hosted representatives of non-governmental organizations from five European countries. For two days, together with the For the Earth Associstion (Stowarzyszenie Dla Ziemi – SDZ) – the host of the meeting, we worked on activities allowing for better and more effective intercultural communication.
The meeting was part of the “More than Words” project financed by the European Union under the Erasmus+ program and it was the third such event. It has been developed to raise knowledge and competence among people operating in an intercultural environment, and thus transfer these resources to the migrant community, so that they can be quickly and more effectively incorporated into the life of the local community.
Seven organizations from six European countries participate in the project. They are Comparative Research Network and NARUD from Germany, Euro-Net from Italy, AEL from Luksemburg, Hungarian ngo IKTE, Border Crossings from UK and For the Earth Association, which was invited to the project as the only organization from Poland. The leading organization is Border Crossings.
In addition, after the meeting on 19 September, we spent the evening in the Family Cultural Centre in Dąbrówka. There was an integration meeting for foreign guests and the local community associated with SDZ and the Family Cultural Centre.
The project involves not only international team meetings, but also simultaneous training courses to develop methods of effective intercultural communication. In addition, a film, a guidebook and a website will be created within the project. The meetings promoting the results of the project will be held in 2020 to sum it up.

Więcej niż słowa. Międzynarodowe spotkanie w Lublinie

Od 19 do 20 września 2018 roku gościliśmy w Lublinie przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z pięciu krajów europejskich. Przez dwa dni, wraz ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi – gospodarzem spotkania, pracowaliśmy nad działaniami służącymi lepszej i skuteczniejszej komunikacji międzykulturowej.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „More than Words” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i jest to trzecie takiego typu wydarzenie. Jego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji wśród osób działających w środowisku międzykulturowym, a co za tym idzie przeniesienie tych zasobów na środowisko migranckie, tak aby szybciej i skuteczniej włączać je w życie społeczności lokalnej.
W projekcie udział bierze siedem organizacji z sześciu państw europejskich. Są to Comparative Research Network i NARUD z Niemiec, Euro-net z Włoch, Stowarzyszenie Egipcjan w Luksemburgu z Luksemburga, węgierska organizacja IKTE (Integrált Kifejezésés Táncterápiás Egyesület), Border Crossings z Wielkiej Brytanii, która jest organizacją wiodącą oraz Stowarzyszenie Dla Ziemi, które zostało zaproszone do projektu jako jedyna organizacja z Polski.
Dodatkowo, 19 września wieczorem w Rodzinnym Domu Kultury w Dąbrówce odbyło się spotkanie integracyjne dla zagranicznych gości i społeczności lokalnej związanej ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi oraz Rodzinnym Domem Kultury.
Międzynarodowe spotkania zespołu to nie jedyne działanie w projekcie, równolegle odbywają się kursy szkoleniowe, które mają wypacować metody skutecznej komunikacji międzykulturowej. W ramach projektu powstanie także film, poradnik, strona internetowa. Jego podsumowaniem będą spotkania promujące rezultaty projektu, które zostały zaplanowane na 2020 rok.